Creëer een high-performance culture

Het rapport “Building a Culture That Drives Performance” van Gallup onderstreept het belang van een sterke bedrijfscultuur voor het behalen van hoge prestaties binnen organisaties. Het identificeert vijf kerngebieden die belangrijk zijn voor het opbouwen van een effectieve cultuur.
Cultuur is de sleutel tot het ontsluiten van het grootste potentieel van een organisatie. Toch heeft het senior management vaak moeite met het identificeren en benutten van de functionele aspecten van de organisatiecultuur.

01

Leiderschap en Communicatie

Leiders spelen een cruciale rol in het definiëren en overbrengen van de cultuur. Hun gedrag en communicatiestijl moeten de gewenste waarden en doelen van de organisatie weerspiegelen.

02

Waarden en Rituelen

Deze drukken de kernidentiteit van een organisatie uit en versterken de cohesie en het engagement van medewerkers door gedeelde normen en gewoontes.

03

Menselijk Kapitaal

Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent dat past bij de cultuur is cruciaal voor het stimuleren van prestaties en innovatie.

04

Teams en Structuren

Effectieve teams en organisatorische structuren die samenwerking en flexibiliteit bevorderen, zijn belangrijk voor het realiseren van de cultuurdoelstellingen.

05

Prestatiebeheer

Systemen voor het beoordelen en belonen van prestaties moeten zijn afgestemd op de culturele waarden, om gewenst gedrag en resultaten te stimuleren.

Het rapport van Gallup bekritiseert de beperkingen van generieke cultuurenquêtes en pleit voor een op maat gemaakte benadering die kwantitatieve, kwalitatieve en observationele methoden combineert om een diepgaand begrip van de unieke bedrijfscultuur te verkrijgen. Gallup stelt een framework voor om organisaties te helpen hun ideale cultuur te definiëren en te realiseren door middel van een gestructureerd actieplan dat rekening houdt met de huidige staat, gewenste toekomst, en de stappen die nodig zijn om deze transformatie te bewerkstelligen. Dit omvat het uitlijnen van activiteiten en systemen met culturele doelen, het vaststellen van verantwoordelijkheden, en het implementeren van voortdurende evaluatie en aanpassing om een dynamische en prestatiegerichte cultuur te waarborgen. Interesse in dit rapport? Download het hier!

Heeft jouw bedrijf behoefte aan een high-performance culture?
Schakel Lemento dan in als partner voor deze transformatie!

Het realiseren van een cultuurverandering is niet eenvoudig. Bij Lemento begeleiden we onze klanten van A tot Z in dit traject. Strategische doelstellingen, kwalitatief en kwantitatief onderzoek bij medewerkers, actieplannen, workshops, begeleiding van middle management, follow up. We hebben doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd rond het realiseren van duurzame veranderingen bij bedrijven en organisaties. Dit alles ondersteund door de juiste methodologie en inzichten.

Boek een meeting