Cultural Transformation
Verandering is het nieuwe normaal

Heel veel veranderingsprojecten leveren aan het eind van de rit niet op wat vooraf werd verwacht. En dat heeft heel vaak te maken met de cultuur van een organisatie. Ook bij fusie en overname stelt zicht hetzelfde probleem. Wanneer 2 culturen niet compatibel zijn, dan is 1 + 1 vaak minder dan 2 in plaats van meer. Bij Lemento hebben we doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd rond het realiseren van een duurzame cultuurverandering. We doen dit wetenschappelijk onderbouwd en sterk gelinkt aan waarden en gedrag. Op korte termijn focussen we op gedragsverandering. Als we die duurzaam kunnen embedden in de organisatie dan wordt dat gedrag immers bepalend voor de cultuur.

Cultural Change

Cultuurverandering is een breed concept. Sommige klanten hebben behoefte aan een echte culture shift, bvb. van gesloten naar open of hiërarchisch (intern / controle) naar klantgericht (extern / flexibiliteit). Bij andere klanten realiseerden we kleinere veranderingen zoals het stimuleren van zelfleiderschap, creeëren van een innovatiemindset, hernieuwen van een veiligheidsfocus of het aanwakkeren van het kwaliteitsdenken.

Living the values

Waarden ontwikkelen is vaak de eerste stap. Maar een paar posters aan de muur zorgen er niet voor dat die waarden plots bij alle medewerkers ingang vinden. Via een “living the values”-programma helpen we onze klanten om waarden concreet te maken en te vertalen in het gedrag van de medewerkers. Het eindresultaat is een nieuwe manier van denken, embedded in de organisatie en volledig in lijn met de nieuwe waarden.

M&A Culture Integration

Bij een fusie of overname is culture alignment één van de kritische succesfactoren. Zowel voor, tijdens als na de transactie zal dit actief gemanaged worden. Bij M&A hebben we 3 opties: beste van beide, (licht) gewijzigde cultuur overnemer en tabula rasa. We starten met een assessment van de bestaande culturen, het definiëren van de gewenste cultuur en het analyseren van de gaps tussen vandaag en morgen.