De 7 grootste obstakels in verandermanagement

In 2023 voerde Prosci zijn 12e Change Management Benchmarkstudie uit. De 102 respondenten deelden lessen die ze hadden geleerd, inzichten en beste praktijken over hoe betere veranderresultaten bereikt kunnen worden. Ze definieerden 7 hindernissen.

01

Onvoldoende betrokkenheid en afstemming van stakeholders

Betrokkenheid en afstemming van belanghebbenden zijn cruciaal voor succesvol verandermanagement, maar uitdagend om een aantal redenen, vooral bij grootschalige organisatorische transformaties. Betrokkenheid van belanghebbenden, mapping, toewijding, en afstemming kosten tijd en energie en worden vaak over het hoofd gezien. Maar weerstand van belanghebbenden en gebrek aan instemming hinderen veranderinspanningen. Leiderschap en sponsoring zijn essentieel voor het stimuleren van verandering en het zorgen voor afstemming, en in het bijzonder, het oplossen van conflicterende prioriteiten. Effectieve communicatie en samenwerking tussen alle belanghebbenden dragen bij aan succesvolle veranderresultaten.

02

Gebrek aan begrip en steun van het top management

Gebrek aan leiderschapsondersteuning en instemming is een groot obstakel voor succesvol verandermanagement. Middenmanagement en projectteams moeten ook betrokken en toegewijd zijn aan verandering. Misalignatie en gebrek aan communicatie tussen leiderschap, en tussen het team en de sponsor, belemmeren de voortgang en creëren risico’s. Sterke sponsoring en actieve betrokkenheid van executives zijn cruciaal. Gebrek aan leiderschapsondersteuning kan bijdragen aan toegenomen weerstand tegen verandering.

03

Onderlinge verschillen in organisatiecultuur, houding en visie

Misalignatie in organisatiecultuur, houdingen en overtuigingen is een obstakel voor succesvol verandermanagement. Gerelateerde uitdagingen omvatten weerstand tegen verandering, ingewortelde overtuigingen, ineffectief veranderingsleiderschap, gebrek aan begrip van de noodzaak voor verandermanagement, en een cultuur van comfort met “hoe we het altijd hebben gedaan.” Aanvullende gerelateerde uitdagingen omvatten concurrerende prioriteiten, gescheiden praktijken, vasthouden aan historische praktijken, verschillende percepties van organisatieverwachtingen, en een gebrek aan instemming van getroffen individuen.

04

Weerstand tegen verandering

Weerstand tegen verandering is een veelvoorkomende uitdaging in organisaties. Weerstand kan uit verschillende bronnen in de organisatie komen, inclusief werknemers, middenmanagement, belanghebbenden en leiderschap. Angst voor het onbekende en terughoudendheid om oude manieren van werken los te laten zijn veelvoorkomende redenen voor weerstand. Gebrek aan instemming, beperkte middelen, en slechte ondersteuning voor verandering kunnen bijdragen aan weerstand tijdens een verandering. Effectief verandermanagement en leiderschapsondersteuning zijn cruciaal om weerstand te overwinnen en succesvolle verandering te stimuleren.

05

Gebrek aan begrip voor en kennis over verandermanagement

Belangrijke belanghebbenden missen begrip en kennis van verandermanagement. Te weinig bewust zijn over de menselijke kant van verandering leidde tot weerstand, beperkte middelen en slechte planning voor verandermanagement. Sommige organisaties ondervonden uitdagingen gerelateerd aan een beperkte ervaring in verandermanagement en gebrek aan een gestructureerde veranderaanpak. Leiderschapsondersteuning en begrip van de waarde van verandermanagement ontbreken en worden opgebouwd door effectieve educatie.

06

Uitdagingen op het vlak van projectmanagement

Projectmanagementuitdagingen omvatten problemen zoals scope creep, vertragingen en slechte projectplanning en -uitvoering. Verandermanagement werd niet geprioriteerd of geïntegreerd in het projectplan, wat leidde tot moeilijkheden in het beheren van verwachtingen en integratie. Gebrek aan duidelijke tijdlijnen, middelen en sponsoring droegen bij aan projectvertragingen en verwarring. Projectteams worstelden met communicatie, afstemming en concurrerende prioriteiten, wat leidde tot uitputting en verloop. Succesvol projectmanagement vereist een programmatische aanpak, duidelijke doelen en doelstellingen, en effectief leiderschap en communicatie.

07

Beperkte middelen, inclusief mensen, tijd en budget

Concurrerende prioriteiten en werkdruk maken het moeilijk om middelen toe te wijzen en tijd te wijden aan veranderinitiatieven. Tijdsbeperkingen en strakke tijdlijnen voegen toe aan de uitdaging van het effectief implementeren van verandering. Gebrek aan instemming en toewijding van belanghebbenden, inclusief leiderschap, kunnen de voortgang van veranderinspanningen hinderen en middelenuitdagingen creëren.
Staat jouw bedrijf aan de vooravond van een grote tranformatie?
Schakel Lemento dan in als Certified ADKAR Change Management partner!

Heel veel veranderingsprojecten leveren aan het eind van de rit minder op dan wat vooraf werd verwacht. En dat heeft heel vaak te maken met het ontbreken van degelijk veranderingsmanagement. Bij Lemento hebben we doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd rond het realiseren van duurzame veranderingen bij bedrijven en organisaties. Dit alles ondersteund door de juiste methodologie en inzichten.

Boek een meeting