For commerce & services

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Onze leden verkopen aan bedrijven of rechtstreeks aan de consument, zowel in winkels als online. Zij zijn actief in 20 sectoren en omvatten kleine en grote handelszaken, restaurantketens en cateringbedrijven. De handelssector realiseert 11% van het bbp en stelt 550.000 mensen tewerk, wat van de handel de grootste werkgever in de privésector maakt, dagelijks in contact met miljoenen mensen.

  • Client:Comeos
  • Industry:Commerce & Services
  • Services delivered by Lemento:Corporate branding
  • Website:www.comeos.be
Comeos_logo
De organisatie was voorheen gekend als Fedis of de federatie van de distributiesector. Uit onze analyse bleek duidelijk dat deze naam de lading niet meer dekte. De organisatie wil er immers niet alleen zijn voor de grootdistributie, maar voor de volledige sector van handel en diensten. Bovendien was Fedis als organisatie onbekend en was het aanbod van diensten naar de leden toe onduidelijk. Een naamsverandering was noodzakelijk om het imago bij te sturen. De nieuwe corporate identity moest ook de strategie en visie van de organisatie reflecteren. Daarnaast diende ook een proactief positief communicatiebeleid ontwikkeld te worden om het sterke merk in de markt te plaatsen.

Na goedkeuring van ons strategisch advies gingen we aan de slag om dit te vertalen in een creatief idee. Het resultaat is een nieuwe naam, baseline, logo, huisstijl en communicatiebeleid.

Met desk research en interviews bij de key stakeholders zoals journalisten, leden en toekomstige leden werd gepolst naar het huidige imago. De resultaten van deze analyse gaven Lemento een duidelijk beeld van wat er mis was met de huidige positionering en wat er moest wijzigen naar de toekomst toe. Op basis hiervan ontwikkelde Lemento een nieuwe communicatiestrategie voor Comeos, een merkarchitectuur en een nieuwe merkpositionering die samengevat wordt in de baseline ‘for commerce and services’. Vervolgens creëerde Lemento de nieuwe naam, het logo en de huisstijl. Ook de verbale communicatie werd herzien en aangepast aan de nieuwe stijl en positionering.

Er werden opleidingen gegeven voor alle werknemers waarbij de nieuwe verbale stijl door workshops en concrete voorbeelden aangeleerd werd. Het resultaat is een succesvolle rebranding, een nieuw sterk merk is geboren.

Is jouw bedrijf ook toe aan een corporate rebranding?
Dan ben je bij Lemento aan het goede adres!

We hebben heel veel kennis en ervaring, dat is ook logisch. Want al sinds de start van Lemento hebben we ons gefocused op corporate branding. Strategie en creatie gaan bij ons hand in hand. Bovendien is “business awareness” één van de redenen waarom klanten vaak voor ons kiezen. Bedrijven in de chemie, pharma, ICT of andere complexe sectoren voelen zich heel snel thuis bij Lemento. Dat heeft te maken met ons analytisch inzicht en ons commitment. We zijn er namelijk van overtuigd dat je zonder gedetailleerde kennis van zaken, nooit een sterk merk kan ontwikkelen. O ja, de gemoedelijke sfeer waarin we onze projecten realiseren, speelt ook een rol.

Boek een meeting