EN
 FR

Logo

Een logo bestaat uit een woordmerk en/of beeldmerk. Binnen logo-design onderscheiden we volgende categorieën:

 

Logo: woordmerk-dominant

Binnen de groep woordmerk-dominante logo's hebben we volgende mogelijkheden:

  • 100% typografisch
  • woord in een vorm
  • woord met klein grafisch accent

Logo: beeldmerk of symbool-dominant

Logo's waarbij een symbool domineert kunnen we in volgende groepen onderverdelen:

  • figuratief of pictoriaal
  • metaforisch
  • abstract
  • monogram

 

© 2023 Lemento
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com

THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit

CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation

GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication

MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR