EN
 FR
 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Ter land, ter zee en in de lucht

De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bereidt het federale mobiliteits- en vervoerbeleid voor en voert het uit. De dienst omvat vier directoraten-generaal: luchtvaart, maritiem vervoer, vervoer te land, en mobiliteit & verkeersveiligheid.

 

Vaststellingen

Het managementplan Mobilit maakt duidelijk dat de FOD Mobiliteit en Vervoer zich anders moet profileren. De belangrijkste doelstellingen: eenheid brengen in alle communicatie en prominenter aanwezig zijn in communicatie met partners.

 

Strategie en aanpak

Lemento kiest resoluut voor een restyling. Het concept en de symboliek van het oude logo zijn een vruchtbaar uitgangspunt. Het logo wordt verder uitgewerkt en aangepast aan de veranderde communicatienoden. Lemento ontwikkelt een innovatieve visuele identiteit en past die toe op stationery, documenten, publicaties en signalisatie. Dankzij de goede samenwerking met een interne werkgroep verloopt de implementatie zeer snel.

 

© 2022 Lemento
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com

THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit

CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation

GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication

MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR