EN
 FR
 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Modern, klantvriendelijk en dynamisch

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken bereidt het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken voor en voert het ook uit. De actiedomeinen:  politionele en civiele veiligheid, registratie en identificatie van natuurlijke personen, sommige democratische rechten van de burgers en het vreemdelingenbeleid.

 

Vaststellingen

De FOD Binnenlandse Zaken heeft wel een logo, maar geen consistente visuele identiteit. Elk directoraat-generaal heeft een eigen logo en stijl. Uitdaging 1: één logo en visuele identiteit creëren en die toepassen op uiteenlopende dragers. Uitdaging 2: ervoor zorgen dat alle algemene directies uniform en consequent communiceren zoals het een moderne, klantvriendelijke en dynamische overheidsdienst betaamt.

 

Strategie en aanpak

Lemento kiest in het nieuwe logo voor continuïteit in symboliek en helderheid in beeldvorming. In de implementatie werken we met cobranding. De belangrijkste zender is de FOD Binnenlandse Zaken, met een duidelijk endorsement via het .be-logo. Daarnaast krijgt elke algemene directie de mogelijkheid een eigen logo toe te voegen, maar dan wel ondergeschikt aan het FOD-logo. Behalve een correspondentieset, sjablonen en communicatiemateriaal ontwikkelt Lemento ook richtlijnen voor klantvriendelijk gedrag, taalgebruik en information design.

 

© 2022 Lemento
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com

THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit

CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation

GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication

MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR