EN
 FR

Portfolio analyse

 

portfolio_analyse_nl.gif

 

 Business-to-business

De Business-to-business sector heeft een eigen plaats binnen de vele marketingdisciplines. Dit heeft alles te maken met de typische kenmerken van business-to-business marketing. Die verschillen sterk van die van business-to-consumer marketing in alle elementen van de marketingmix.

B2B-sectoren waarin Lemento actief is:  

 • staalnijverheid
 • constructie
 • energie
 • utiliteitsbouw
 • IT & telecom
 • logistiek
 • chemie
 • pharma 

Non-profit

Het domein van de non-profit marketing is uitgebreid, met heel wat deelsectoren:

 • zorgsector
 • ontwikkelingssamenwerking en NGO's
 • milieu
 • veiligheid en duurzame ontwikkeling
 • onderwijs
 • kunst en cultuur
 • sport en recreatie
 • overheid (administraties, steden en gemeenten, intercommunales …)
 • politiek middenveld (politieke partijen, belangenverenigingen ...)

Overige

Tot de categorie "Overige" behoren klanten die zich zowel tot bedrijven als particulieren richten. We denken aan banken en aan vrije beroepen zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders.

 

© 2018 Lemento
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com

THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit

CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation

GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication

MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR